แจ้งวันหยุด 1 วัน

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

READ MORE

ขายเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก เครื่องจักรเป่าขึ้นรูปงานพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก

เครื่องขนาด 50CC. ถึง 240 ลิตร

READ MORE

📣📣 ประกาศวันหยุด 📣📣

บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด จะหยุดทำการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

READ MORE

บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลระดับทอง ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ประจำปี 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบและนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ประจำปี 2562

READ MORE

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

ทำการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึก ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

READ MORE

SINCO TECHNOLOGY CO., LTD.

blow moulding

READ MORE

SINCO TECHNOLOGY CO., LTD. Delivering machinery to customers.

Delivering machinery to customers.

READ MORE