วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

READ MORE

รับเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติกมาโอเวอร์ฮอล( Overhaul )

โอเวอร์ฮอล( Overhaul ) คือการซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องจักร นำเครื่องจักรเดิมๆ มาเปลี่ยนอะไหล่ภายในใหม่

READ MORE

เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก

รุ่นปากกาเดี่ยว เป่าชิ้นงานสูงสุดได้ขนาด 5000ซีซี

READ MORE

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด​

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

READ MORE

ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13 ตุลาคม 2563

หยุดทำการ 1 วันทำการ และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ค่ะ

READ MORE

Robot จับชิ้นงานออกจากเครื่องเป่าพลาสติก

ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดระยะเวลาในการผลิต เพิ่มกำลังการผลิต และที่สำคัญยังช่วยลดการเกิดอันตรายกับพนักงานที่มีความเสี่ยงกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

READ MORE

ยุคสมัยเปลี่ยนไป มีการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถติดต่อสื่อสาร การบริการของเราก็ต้องพัฒนาเช่นกัน????????

ทีมเซอร์วิสของเรายังสามารถให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาโดยติดต่อผ่านช่องทางต่างๆได้ทันที ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือแม้แต่วีดีโอคอล

READ MORE