บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเป่าพลาสติก

READ MORE

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3

การประกวดคลิปวีดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด-19

READ MORE

วันสารทจีน 2563 นี้ ตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2563

ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลสารทจีน

READ MORE

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ฝึกอบรม การทำสี

READ MORE

เครื่องเป่าขวดพลาสติก

เครื่องเป่าขวดพลาสติก

READ MORE

พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

READ MORE

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

อบรม ในหัวข้อ ISO 19011 : 2018 แนวทางในการตรวจประเมินระบบบริหารงาน (Guidelines for auditing management systems)

READ MORE