วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

ว่าที่ รต. สุรวุฒิ โกสินทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมรับโล่รางวัล และ เงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สถานประกอบการขนาดกลาง

READ MORE

บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเป่าพลาสติก

READ MORE

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3

การประกวดคลิปวีดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด-19

READ MORE

วันสารทจีน 2563 นี้ ตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2563

ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลสารทจีน

READ MORE

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ฝึกอบรม การทำสี

READ MORE

เครื่องเป่าขวดพลาสติก

เครื่องเป่าขวดพลาสติก

READ MORE

พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

READ MORE