SINCO รับโอเวอร์ฮอล( Overhaul ) เครื่องเป่าขวดพลาสติก

หรือการซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องจักร คือ การนำเครื่องจักรเดิมๆ มาเปลี่ยนอะไหล่ภายในใหม่

READ MORE

ประกาศ แจ้งวันหยุด เดือนเมษายน 2564

ประกาศ แจ้งวันหยุด เดือนเมษายน 2564

READ MORE

สนับสนุน เครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด สนับสนุน เครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น ให้กับ โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ ( วัดบึงบอน )

READ MORE

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ฤกษ์งามยามดี วันดีวันมงคล

บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ทะยอยส่งออกเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติกให้กับลูกค้าเรื่อยๆ

READ MORE

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน ในหัวข้อ การใช้งาน บำรุงรักษาเวอร์เนีย และตลับเมตร

READ MORE

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เครื่องเป่าขวดพลาสติก รุ่น VK2000 ปากกาเดี่ยว

ทะยอยส่งออกเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติกให้กับลูกค้าเรื่อยๆ นะค่ะ

READ MORE

ส่งออกเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติกให้กับลูกค้าต่างประเทศนะค่ะ

ส่งออกเครื่องจักรเป่าขวดพลาสติกให้กับลูกค้าต่างประเทศนะค่ะ

READ MORE