อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITIES)

บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITIES)

READ MORE

New Year's Eve 2019

New Year's Eve 2019

READ MORE

On March 10, 2020, SINCO Technology Company Limited participated in a workshop.

On March 10, 2020, SINCO Technology Company Limited participated in a workshop to provide knowledge to prevent corona virus.

READ MORE

SV SERVO ELECTRIC MACHINE

SV SERVO ELECTRIC MACHINE. For energy saving version of the company will be working with the plastic dryer, electric motor instead of Hydraulic.

READ MORE

Training on motor usage and basic maintenance.

Training on motor usage and basic maintenance.

READ MORE

Chinese New Year 2020

Chinese New Year 2020

READ MORE

Training to use PLC and fully assemble electrical machinery.

Training to use PLC and fully assemble electrical machinery.

READ MORE