วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ (hospital) โรงพยาบาลด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหาร และพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565