สนับสนุน เครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด
สนับสนุน เครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น
ให้กับ โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ ( วัดบึงบอน )
สร้างความสุข ให้เด็กได้เล่น เพื่อเพิ่มพลังสมอง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กๆ ค่ะ 😍