แม่พิมพ์พลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้างแม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็วในการผลิตโดยสามารถจำแนกประเภทแม่พิมพ์พลาสติกได้ดังต่อไปนี้
แม่พิมพ์ฉีด (Injection Moulding)
แม่พิมพ์อัดและอัดฉีด (Compression and Transfer Moulding)
แม่พิมพ์เป่า (Blow Moulding)
แม่พิมพ์งานรีด (Extrusion)
แม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)
การทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติกต้องเริ่มจากการออกแบบด้วยผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสมือนชิ้นงานจริงที่ลูกค้าจะได้รับ ปรับแก้ไขจนได้ชิ้นงานจริง เมื่อได้แบบชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วจึงเริ่มทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติกซึ่งต้องออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์ ซึ่งต้องทำจากโลหะที่มีความทนทานต่อแรงดันสูง ทนต่อแรงดันการเป่าพลาสติกซ้ำๆ โดยส่วนใหญ่การทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติกมักใช้เหล็กโครเมียม ประกอบขึ้นมาเป็นบล็อกแม่พิมพ์ ตัวบล็อกแม่พิมพ์ต้องมีรูสำหรับเดินท่อหล่อเย็น และรูน๊อตยึดติดกลับตัวเครื่องเป่าพลาสติก จึงทำให้บล็อกแม่พิมพ์มักประกอบด้วย แม่พิมพ์ 2 ชิ้นประกบกันเพื่อง่ายต่อการปลดชิ้นงานพลาสติกออกจากแม่พิมพ์