ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ประกาศแจ้งวันหยุด วันที่ 13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทางบริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด หยุดทำการ 1 วันทำการ และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ค่ะ