วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด                 

ว่าที่ รต. สุรวุฒิ โกสินทรานนท์  กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมรับโล่รางวัล และ เงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สถานประกอบการขนาดกลาง จากอธิบดีกรมควบคุมโรค  การประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีใหม่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณี โควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หอการค้าไทย ภายใต้โครงการสุขภาวะของคนทำงานด้วย Healthy Living ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  การจัดทำคลิปวิดีโอได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่มีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ในโรงงานเพื่อสื่อให้เห็นมาตรการภายในโรงงานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ