ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3

บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดคลิปวีดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด-19