วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด  ฝึกอบรม การทำสี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์อบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้พื้นฐาน ในงานเกี่ยวกับงานสี สร้างความเข้าใจ ต่องานสี ได้อย่างถูกต้อง เป็นพื้นฐานในการลดปัญหาความสิ้นเปลือง ของค่าใช้จ่าย ในการทำงาน และเป็นพื้นฐาน ในการลดปัญหาของเสีย ที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงาน จากการทำสี ขอขอบคุณวิทยากรมากนะคะที่มาอบรมให้ในวันนี้