พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ (hospital) โรงพยาบาลด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหาร และพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563