บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลระดับทอง ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบและนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ประจำปี 2562 โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับเพชร 3 รางวัล รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับแพลทตินั่ม 12 รางวัล รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับทอง 30 รางวัล รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 3 รางวัล และรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ 17 รางวัล บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลระดับทอง จาก นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจขององค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานชาวซินโกร่วมมือกัน ทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน