วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึก ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563