วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565
พนักงาน บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ฝึกอบรม ในหัวข้อ  ความรู้ความเข้าใจ กับการใช้งานของชุด Service Unit วัตถุประสงค์อบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ ชุด Service Unit

ชุด Service Unit คืออะไร? ชุดกรองลม ชุดควบคุมภาพลมอัดประเภทนี้เป็นอีกอุปกรณ์นิวเมติกส์ (อุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับลม) ที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นหูกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า Air Service Unit หรือในอีกหลายๆชื่อได้แก่ ชุดปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดปรับคุณภาพลมอัด, ชุดบริการอากาศ หรือชุดบริการลมอัด เป็นต้น ซึ่งโดยรวมแล้วพื้นฐานของอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลมอัดเหล่านี้ก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ปรับปรุงคุณภาพลม และกำจัดเศษสิ่งสกปรก และสารปนเปื้อนออกจากระบบลมอัด ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นอุปกรณ์นิวเมติกอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในขั้นตอนการเตรียมลมอัดของระบบนิวเมติกทั่วไปในปัจจุบัน บริษัทซินโกเทคโนโลยี ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนมากๆ นะค่ะ