รับประกาศนียบัตร “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน”

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ร่วมแถลงผลการดำเนินการและรับประกาศนียบัตร “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน” จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการตอกย้ำผลการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ