บริษัทซินโกเทคโนโลยีจำกัด ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน