อบรม การใช้โปรแกรม BECKHOFF

          บริษัทซินโกเทคโนโลยีจำกัด ได้เห็นความสำคัญทางด้านการจัดฝึกอบรม การใช้โปรแกรม ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BECKHOFF ฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอบรมในครั้งนี้ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความร่วมมือจากบริษัทของท่านอีกครั้ง